Strona główna

Nasze cele:
  • Głównym celem Organizacji jest wspieranie osób polskiego pochodzenia, informowanie odnośnie systemu edukacji, mieszkalnictwa, prawa i opieki zdrowotnej w obrębie Bath and North East Somerset.
  • Poradnictwo i pomoc dla wszystkich osób polskiego pochodzenia.
  • Promocja Polski, polskiej kultury, języka polskiego, tradycji i historii Polski.
  • Promocja przyjaźni między Polską i Wielką Brytanią oraz między polską społecznością i innymi grupami lokalnymi.
  • Zachęcanie osób polskiego pochodzenia do korzystania i angażowania się w pracę grupy poprzez udział w spotkaniach, konferencjach oraz pokazach.